top of page

Chính Sách Đổi Trả Khóa Học

Chính sách đổi trả bảo lưu:

  1. Được chuyển nhượng khóa học cho bạn bè hoặc người thân sau khi thông báo đến nhân viên phụ trách của Arava, nhằm đảm bảo chất lượng khóa học và quyền lợi của học viên.

  2. Được phép đổi giáo viên trong quá trình học nếu thấy giáo viên gặp vấn đề về chất lượng đào tạo.

  3. Được phép nghỉ học tối đa 10 buổi có phép, (buổi có phép được tính là buổi nghỉ được báo trước 2 tiếng với trung tâm) học viên nghỉ không báo trước sẽ bị tính buổi học đó ( vì giáo viên vẫn lên lớp, soạn bài và sẵn sàng dạy học viên, nên Arava vẫn trả phí cho giáo viên đó).

  4. Được quyền bảo lưu khi nghỉ dài hạn, ( nếu bạn có việc bận dài hạn quá 2 tuần trở lên bạn phải báo cho Arava để được quyền bảo lưu) và không tính phí các buổi nghỉ đó.

  5. Được hoàn trả học phí 100% khi học 3 buổi học đầu tiên không hài lòng về chất lượng khóa học. Mọi chi tiết sẽ đi kèm hợp đồng đào tạo chi tiết cho học viên.

Lưu ý:

  1. Chúng tôi không có chính sách hoàn trả học phí tại bất kỳ thời điểm nào mà nguyên nhân xin hoàn trả học phí của bạn không thuộc vào lỗi của trung tâm. Các ngoại lệ được cân nhắc và xử lý theo quyết định của Arava.

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế Arava

Website: arava.edu.vn

bottom of page